Obavijesti

Informativni dokument o naknadama (FID)

Od 01.11.2018. godine, prije ugovaranja pojedine usluge vezane uz račun za plaćanje, Banka potrošaču uručuje Informativni dokument o naknadama (FID) i Pojmovnik.

Informativni dokument o naknadama (FID), dokument je koji sadrži informacije o naknadama za 13 najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje koje su definirane od strane Hrvatske Narodne Banke kroz Odluku o najreprezentativnijim uslugama povezanim uz račun za plaćanje. Najreprezentativnije naknade su one usluge koje potrošač najčešće koristi i koje potrošača izlažu najvećem ukupnom ili pojedinačnom trošku.

Radi se o 13 najreprezentativnijih usluga:

 • Vođenje računa,
 • On – line bankarstvo,
 • Kreditni transfer – nacionalni u kunama
 • Kreditni transfer – nacionalni u eurima
 • Kreditni transfer – u inozemstvo u eurima
 • Kreditni transfer – u inozemstvo u valuti različitoj od eura
 • Priljev iz inozemstva
 • Trajni nalog
 • Izravno terećenje
 • Izdavanje kreditne kartice
 • Podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatu
 • Podizanje gotovog novca kreditnom karticom na bankomatu
 • Prekoračenje

Informativni dokument o naknadama (FID) i Pojmovnik Slatinske Banke d.d. možete vidjeti ovdje.

Pojmovnik obuhvaća nazive i definicije najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje.


Podijeli