Informativni obrazac o naknadama
Datum promjene:01.01.2019.

Informativni obrazac o naknadama:

SBS_Tekući_i_žiro_računi (pdf 284 KB Pojmovnik (pdf 225 KB Izvadak iz Odluke o tarifi naknada u poslovanju s građanima (pdf 474 KB)
Primjenjuje se od 01.12.2018. godine.

Usporedivost naknada:

https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.