MJERE POMOĆI KLIJENTIMA POGOĐENIH POTRESOM

U cilju olakšanja poslovanja i života svojih klijenata koji imaju financijskih teškoća prouzročenih potresom od 29.12.2020. godine, SLATINSKA BANKA d.d. donosi mjere u obliku:

 • Moratorija;
 • Produženja roka otplate kredita;
 • Odobravanja novih plasmana;
 • Reprograma obveza.

 

Uvjeti za odobrenje:

 • geografski položaj (mjesto stanovanja klijenta) – Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija;
 • stupanj stradanja stambenog objekta u potresu;
 • gubitak zaposlenja klijenta prouzročenog potresom;
 • smanjena kreditna sposobnost klijenta prouzročena potresom;
 • smanjena kreditna sposobnost člana obitelji klijenta prouzročena potresom;
 • teškoće u poslovanju poslodavca klijenta prouzročene potresom i sl.

Moratorij

Predstavlja odgodu plaćanja obveza po kreditu. Odobrava se klijentima Banke, korisnicima nenamjenskih i stambenih kredita koji su u otplati.

Moratorij se može odobriti na rok trajanja od 3, 6, 9 ili 12 mjeseci, na način:

 • klijentima čiji je stupanj oštećenja imovine označen kao „neuporabljiva“ („crvena“ oznaka uporabljivosti nekretnine) Banka može ponuditi/odobriti moratorij u trajanju do 12 mjeseci;
 • klijentima čiji je stupanj oštećenja imovine označen kao „privremeno neuporabljiva“ („žuta“ oznaka uporabljivosti nekretnine) Banka može ponuditi/odobriti moratorij u trajanju do 6 mjeseci;
 • u slučaju da u trenutku predavanja zahtjeva za moratorijem nadležne službe nisu dodijelile oznaku uporabljivosti nekretnine, Banka može klijentima ponuditi/odobriti moratorij u trajanju do 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za sljedećih 6 mjeseci u slučaju naknadne ocjene neuporabljivosti nekretnine („crvena“ oznaka uporabljivosti nekretnine);
 • iznimno Banka može klijentima na području pogođenom potresom koji nemaju neuporabljivo i privremeno neuporabljivo označenu nekretninu, ali čija su primanja smanjena ili onemogućena odnosno čije je poslovanje pogođeno posljedicama potresa, ponuditi/odobriti moratorij u trajanju do 6 mjeseci.

Uvjet za odobrenje moratorija je da klijent prema Banci nema nepodmirenih obveza koje su dospjele prije 31.12.2020. godine.

Prvi anuitet koji može biti obuhvaćen moratorijem je anuitet koji redovno dospijeva na plaćanje s 31.12.2020. godine.

U periodu moratorija obračunava se redovno ugovorena kamata na nedospjelu glavnicu kredita. Tako obračunata kamata dodat će se na posljednji anuitet na kraju otplate kredita. Dodatne naknade za obradu moratorija se ne obračunavaju.

Provedbom moratorija produžava se vrijeme otplate kredita za dužinu trajanja moratorija, a time i dospijeće posljednjeg anuiteta.

Zahtjev za moratorij 

Produženje roka otplate kredita

Produženje roka otplate kredita predstavlja odobrenje novog roka dospijeća kredita, a time i sniženje postojećeg iznosa anuiteta radi olakšavanja podmirenja obveza. Isto se odobrava korisnicima nenamjenskih i stambenih kredita koji su u otplati.

Produženje roka otplate kredita se može odobriti na rok:

 1. do 12 mjeseci; ili
 2. duži od 12 mjeseci.

Odobrenjem produženja roka otplate kredita ostali uvjeti (kamatna stopa, sudionici u kreditu, instrumenti osiguranja…) ostaju nepromijenjeni.

Uvjet za odobrenje produženja roka otplate kredita je da Klijent na dan podnošenja zahtjeva za produženjem roka otplate kredita nema prema Banci nepodmirenih obveza.

Dodatne naknade za obradu zahtjeva za produženjem roka otplate se ne obračunavaju.

Zahtjev za produženje roka otplate 

Odobravanje novih plasmana

U cilju olakšavanja poslovanja i života, klijenti Banke koji imaju financijskih teškoća prouzročenih potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji i širem području koje je pogođeno potresom, mogu podnijeti zahtjev za novim plasmanom u obliku:

 • Nenamjenskog kredita;
 • Dopuštenog prekoračenja po računu;
 • MBPlus na rate; te
 • MasterCard revolving kartice.

Prikupljanje dokumentacije i razmatranje, te odobrenje navedenih proizvoda provodi se u okvirima internih akata i pravila Banke.

Zahtjev za kredit 

Reprogram

Klijenti Banke koji već imaju poteškoća u otplati svojih obveza i prije potresa ili već imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Banci u mogućnosti su podnijeti zahtjev za reprogramiranjem obveza koje imaju u Banci.

Djelatnik Banke će s tim Klijentom pokušati pronaći najbolji oblik restrukturiranja kako bi se olakšala daljnja otplata njegovih obveza.

Za sve daljnje informacije o reprogramu Klijent može kontaktirati bilo koju poslovnicu Slatinske banke.

Zahtjev za kredit

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za razmatranjem odobrenja mjera olakšanja otplate kredita i poslovanja klijenata je 30.06.2021. godine.

Zahtjev za jednu od navedenih mjera olakšanja otplate kredita možete podnijeti slanjem potpisanog obrasca Zahtjeva (obrazac se nalazi zasebno kod pojedine mjere) i prateće dokumentacije:

1) na e-mail: mjerepomoci.stanovnistvo@slatinska-banka.hr  

2) dostavom u najbližu poslovnicu

3) slanje poštom u poslovnicu gdje je realiziran kredit

Popis poslovnica možete pronaći ovdje.

Molimo sve klijente kojima trenutna situacija nije narušila kontinuitet stalnih primanja da nastave s urednom otplatom svojih obveza.

 


Podijeli