Gotovinski kredit u kunama

Bez obzira jesi li klijent Banke ili nisi, do gotovine možeš doći u svega nekoliko koraka. Nudimo ti kredite uz povoljnu kamatu i to bez naknade!  
IZNOS: ROK POVRATA NAKNADA
8.000,00 do 300.000,00 HRK 3 do 10 godina bez naknade
Mogućnost počeka roka otplate od 3 do 12 mjeseci!
Kamata za klijente Kamata za neklijente
promjenjiva* već od 5,85% promjenjiva* već od 6,26%
fiksna već od 6,35% fiksna već od 6,65%
*promjenjiva vezana uz 12M NRS 1

izračunaj anuitet

 

Instrumenti osiguranja

Za klijente

Obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Za ne klijente

Za kredite do 110.000,00 kn, odnosno 15.000,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Za kredite od 110.001,00 kn, odnosno 15.001,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:

– Jedan kreditno sposoban jamac-platac s vlastitim instrumentima osiguranja

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Dokumentacija

Reprezentativni primjer

Krediti uz promjenjivu kamatnu stopu

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredita HRK HRK
Iznos kredita 80.000,00 80.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje računa 12,99
Kamatna stopa, promjenjiva 5,85% 6,26%
EKS 6,35% 6,45%
Interkalarna kamata 384,66 411,62
Iznos kamate za razdoblje otplate 26.242,72 28.248,82
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 882,15 898,65
Ukupan iznos za otplatu* 107.814,51 108.248,82

*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Krediti uz fiksnu kamatnu stopu

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredit HRK HRK
Iznos kredit 80.000,00 80.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva bez naknade bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje račun 12,99
Kamatna stopa, fiksna 6,35% 6,65%
EKS 6,88% 6,86%
Interkalarna kamata 417,53 437,26
Iznos kamate za razdoblje otplate 28.692,30 30.177,40
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 902,29 914,50
Ukupan iznos za otplatu* 110.264,09 110.177,40

*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

AKO TE ZANIMA VIŠE INFORMACIJA, POPUNI SLIJEDEĆI OBRAZAC I KONTAKTIRATI ĆEMO TE U KRATKOM ROKU:
Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Podijeli