Odgoda plaćanja kreditnih obaveza za poslovne subjekte

Klijentima korisnicima kredita koji imaju financijskih teškoća kao posljedicu pandemije izazvane korona virusom, uvažavajući izvanredne okolnosti i nužne mjere prevencije, omogućili smo odgodu plaćanja kreditnih obaveza, odnosno moratorij, i to:

 • bez dolaska u poslovnicu Banke
 • s olakšanim načinom podnošenja zahtjeva, e-mailom odnosno putem weba
 • za obveze koje dospijevaju od 20.3. do 31.5.2020. godine 
Uvjeti za odobrenje:
 • postojanje financijskih teškoća kod Klijenta nastalih kao posljedica pandemije izazvane korona virusom
 • klijent prema Banci nema nepodmirenih obveza koje su dospjele prije 20.03.2020. godine
 • kredit je odobren prije 1.4.2020. godine
Obračun u periodu moratorija:
 • ne otplaćuje se glavnica kredita,
 • obračunava se redovno ugovorena kamata na nedospjelu glavnicu kredita, ali se ne naplaćuje.  Tako obračunata kamata dodat će se na posljednji anuitet na kraju otplate kredita
 • dodatne naknade za obradu moratorija se ne obračunavaju

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za moratorij jest 31.05.2020.  godine. 

 

Načini podnošenja zahtjeva:

putem FINA-inog portala MJERE

Prethodno je potrebno registrirati se na portalu (odaberite Nemate korisnički račun), pri čemu podnositelj upisuje nekoliko osnovnih podataka nakon čije provjere na adresu e-pošte dobiva link za aktivaciju lozinke.

FINA šalje podatke Banci koja dalje preuzima komunikaciju i šalje Vam obavijest o rješenju Vašeg zahtjeva.

 

Nastavak otplate:
 • po isteku perioda moratorija, kredit ponovno kreće u otplatu s istim anuitetima kao i prije moratorija
 • rok vraćanja kredita se produžuje za duljinu trajanja moratorija

 

Važno: po prestanku izvanrednih okolnosti prouzročenih korona virusom potrebno je:
 • doći u Banku (sa svim sudionicima u kreditu) na potpis potvrde realiziranog moratorija potpisom i ovjerom/solemnizacijom Aneksa ugovoru o kreditu koji će Banka izraditi.

Trošak ovjere/solemnizacije predmetnog Aneksa snosi Klijent u cijelosti.

Za one koji se ne jave u Banku radi potpisa dokumentacije, smatrat će se da su odustali od moratorija i morat će platiti sve anuitete odjednom.

O svemu ćemo Vas redovito obavještavati.

 

Više informacija pročitaj ovdje. 

 

 

 

 

 


Podijeli