Introducing EURO as official currency

Od 1.1.2023. godine u Republici Hrvatskoj euro postaje domaća valuta

Sve vrijednosti u kunama konvertirat će se u euro po fiksnom tečaju

1 euro = 7,53450 kuna

Kunski krediti će se 1.1.2023. automatski pretvoriti u eurske, a kunski s valutnom klauzulom u euru nastavit će, de facto, bez konverzija jer su ionako gotovo svi parametri (anuiteti i rate) u eurima.
Kunska štednja će se automatski 1.1.2023 pretvoriti u štednju u eurima.
Kunski tekući i žiro računi postat će eurski (ono što se trenutno zove devizni račun).
Ako potrošač ima više računa, moći će besplatno zatvarati račune.
Fiksne kamatne stope neće se mijenjati. Banke će klijentima poslati obavijesti o novim izračunima kamatnih stopa (ako su ugovorene kao promjenjive) najkasnije DVA TJEDNA prije uvođenja eura (osim suvlasnicima stambenih zgrada koji će tu obavijest dobiti najkasnije dva tjedna NAKON uvođenja eura).
Dvojno će se od 5.9.2022. iskazivati stanja i prometi na računima, ukupan iznos kredita te iznos mjesečne rate ili anuiteta, iznosi na bankomatima, godišnje stanje depozita.
Najznačajnije točke uvođenja eura
.

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA

Iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno, na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način, istaknute u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

U periodu od 5.9. do 31.12.2022. godine uz iznos u kunama, manje istaknut navodi se iznos u euru.

Od 1.1.2023. godine, iskazuje se obrnuto: iznos u eurima je istaknutiji.

PREDOPSKRBA GOTOVIM NOVCEM

Mjesec dana prije uvođenja eura, dakle od 1.12.2022. godine građani će moći u

 • bankama,
 • poslovnicama FINA-e
 • Hrvatske pošte

nabaviti komplete kovanog novca eura i centa. Za 100 kuna dobit će paketić od 13,27 eura (kovanica). Taj novac NE SMIJU koristiti prije 1.1.2023. godine.

Bankomati – Od 1.1.2023. u 00:00 sati bankomati će isplaćivati isključivo eure. Banke će osigurati dovoljnu količinu bankomata koji će isplaćivati eure. Preporuča se klijentima da prate informacije svoje banke o aktivnim bankomatima.

Potrošač ne mora biti nužno i klijent banke

KONVERZIJA I ZAMJENA KN-EUR

Najjednostavniji način je položiti kune na račun u banci i čekati 1.1.2023. kada će automatski kune postati euri.

Tijekom cijele 2023. godine (od 1.1. do 31.12.2023.)

 • BANKE
 • FINA
 • HRVATSKA POŠTA

BESPLATNO će (bez naknade) svim građanima po tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna NA ŠALTERIMA zamijeniti 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji. Ako je veći broj novčanica i kovanica od navedenog, banka će naplatiti svoju NAKNADU.

FINA i HRVATSKA POŠTA odrediti iznos IZNAD kojeg je obvezna NAJAVA zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura.

Tijekom 2023. godine građani mogu doći u banku u kojoj imaju tekući ili žiro račun, donijeti kune i položiti ih BESPLATNO na račun i te će kune biti konvertirane u eure.

Od 1.1.2024. godine HRVATSKA NARODNA BANKA će BESPLATNO zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i to:

 • novčanice kune, bez vremenskog ograničenja
 • kovanice kune, do proteka tri godine od dana uvođenja eura, dakle do 1.1.2026 godine.

DVOJNI OPTJECAJ

Dva tjedna NAKON uvođenja eura, dakle od 1.1. do 14.1.2023. godine (u ponoć) traje razdoblje DVOJNOG optjecaja. To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u KUNAMA, a eventualni ostatak ćete dobiti u eurima. U ovome slučaju moći ćete dati NAJVIŠE 50 KOVANICA kuna.

No, ako primatelj novca (dućan ili kafić, recimo) nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, ne mora.

IZNIMKE koriste ili samo kune ili samo eure tijekom tih 14 dana:

 • automati za igre na sreću
 • automati za zabavne igre
 • samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga
 • ISPLAĆUJU SAMO EURE – bankomati i slični uređaju koji isplaćuju novac
 • mjenjačnice ne mogu primati kune za zamjenu u druge valute koje nisu euro

ZAMJENA GOTOVOG NOVCA

 

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

Kada

Od 02. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine možete zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450.

 

Dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena

– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

 

Gdje

U poslovnicama Slatinska banke u radnom vremenu poslovnice. Popis poslovnica i radno vrijeme dostupni na Internet stranicama banke https://www.slatinska-banka.hr/radno-vrijeme/

Trošak

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac euro provodi se bez naknade (neovisno o broju novčanica i kovanica).

 

Najava

Obvezna najava za zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura za iznose veće od =3.000,00 EUR dva radna dana.

 

 

SLATINSKA BANKA d.d.


 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

 
Detaljnije informacije možete pronaći na hub.hr ili euro.hr ,  ali i u sljedećoj brošuri
 
Share
en_USEnglish