Dokumenti pravne osobe
Datum promjene: 01.09.2018.
Politika zaštite osobnih podataka (pdf 3,53MB)
Informativni predložak za deponente (pdf 132 KB)
Tarifa naknada - pravne osobe 14.08.2018. (pdf 658 KB)
Objavljena 14.08.2018, a primjenjuje se od 01.09.2018.
Tarifa naknada - pravne osobe 02.05.2018. (pdf 680 KB)
Objavljena 02.05.2018, a primjenjuje se od 02.07.2018.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 29.08.2018. (pdf 634 KB)
Objavljeno 29.08.2018, a primjenjuje se od 01.09.2018.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 08.05.2018. (pdf 660 KB)
Objavljeno 08.05.2018, a primjenjuje se od 01.06.2018.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 13.12.2017. (pdf 765 KB)
Objavljeno 13.12.2017, a primjenjuje se od 01.01.2018.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 26.09.2017. (pdf 712 KB)
Objavljeno 26.09.2017, a primjenjuje se od 01.10.2017.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 26.06.2017. (pdf 749 KB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.09.2017.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 28.02.2017. (pdf 916 KB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15.03.2017., osim tarifnog stavka A 1.2. koji se primjenjuje od 01.05.2017.g.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 01.02.2017. (pdf 233 KB)
Objavljeno 30.01.2017, a primjenjuje se od 01.02.2017.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 02.05.2016. (pdf 193 KB)
Objavljeno 02.05.2016, a primjenjuje se od 17.05.2016.
Odluka o kamatnim stopama za pravne osobe 22.03.2016. (pdf 193 KB)
Objavljeno 22.03.2016, a primjenjuje se od 01.04.2016.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja pravnih osoba obrtnika i drugih fizičkih osoba 22.05.2018. (pdf 372KB)
Objavljena 22.05.2018, a primjenjuje se od 25.05.2018.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja pravnih osoba obrtnika i drugih fizičkih osoba 02.05.2016. (pdf 268KB)
Objavljena 02.05.2016, a primjenjuje se od 17.05. 2016.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD/MAESTRO kartice Slatinske banke za PRAVNE OSOBE pdf (235 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD/MAESTRO kartice Slatinske banke za PRAVNE OSOBE pdf (91 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 26.08.2015. godine, a primjenjuju se od 10.09.2015. godine.
Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke d.d. Slatina za izdavanje i korištenje MasterCard Business Charge
kartice (pdf 355KB) Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalima pdf (474 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018 godine.
Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalima pdf (208 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 26.08.2015. godine, a primjenjuju se od 10.09.2015. godine.
Korisničke upute za internet bankarstvo PO (pdf 1.14 MB) Korisničke upute za Mobilni token (pdf 1.00 MB) Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za poslovne subjekte (pdf 223 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za poslovne subjekte (pdf 203 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v6.00 (pdf 247 KB)
Primjenjuju se od 04.10.2018. godine.
Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v5.01 (pdf 244 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima poslovnih subjekata v11.01 (pdf 369 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po depozitnim računima pravnih osoba (pdf 200 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji v3.00 (pdf 271 KB) Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke v2.00 (pdf 231 KB) Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za nepotrošače v1_00 (pdf 172 KB

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.