Dokumenti građani
Datum promjene: 12.03.2019.
Politika zaštite osobnih podataka (pdf 3,53MB)
Informativni predložak za deponente (pdf 132 KB)
Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za potrošače v6.0 (pdf 210 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 23.10.2018 godine, a primjenjuju se od 23.12.2018 godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za potrošače (pdf 209 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018 godine, a primjenjuju se od 25.05.2018 godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za potrošače v3.0(pdf 200 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 23.10.2018. godine, a primjenjuju se od 23.12.2018. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za potrošače (pdf 198 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine
Opći uvjeti za korištenja SMS usluge (pdf 70 KB) Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v9.0 (pdf 1.83 MB)
Opći uvjeti objavljeni su 31.10.2018. godine, a primjenjuju se od 01.11.2018. godine.
Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po depozitnim računima fizičkih osoba (pdf 237 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 22.05.2018. godine, a primjenjuju se od 25.05.2018. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD/MAESTRO kartice Slatinske banke za građane v2.00 (pdf 279 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 15.01.2019. godine, a primjenjuju se od 01.02.2019. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD/MAESTRO kartice Slatinske banke za građane v1.03 (pdf 251 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 31.10.2018. godine, a primjenjuju se od 01.11.2018. godine.
Opći uvjeti korištenja MasterCard SecureCode TM usluge (pdf 265 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 19.06.2018. godine, a primjenjuju se od 17.07.2018. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MASTERCARD STANDARD revolving kreditne kartice v2.00 (pdf 298 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 15.01.2019. godine, a primjenjuju se od 01.02.2019. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MASTERCARD STANDARD revolving kreditne kartice v1.04 (pdf 417 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 31.10.2018. godine, a primjenjuju se od 01.11.2018 godine.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s potrošačima 12.03.2019. (pdf 417 KB)
Objavljeno 12.03.2019., a primjenjuje se od 01.04.2019.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s potrošačima 27.12.2018. (pdf 417 KB)
Objavljeno 27.12.2018, a primjenjuje se od 01.01.2019.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 27.12.2018. (pdf 421 KB)
Objavljeno 27.12.2018, a primjenjuje se od 01.01.2019.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s potrošačima 13.11.2018. (pdf 420 KB)
Objavljeno 13.11.2018, a primjenjuje se od 01.12.2018.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 04.09.2018. (pdf 425 KB)
Objavljeno 04.09.2018, a primjenjuje se od 01.10.2018.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 26.06.2018. (pdf 418 KB)
Objavljeno 26.06.2018, a primjenjuje se od 01.07.2018.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 27.04.2018. (pdf 661 KB)
Objavljeno 27.04.2018, a primjenjuje se od 14.05.2018.
Opći uvjeti promjene kamatnih stopa Slatinske banke d.d. na kreditne plasmane (pdf 311 KB) Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača - 12.03.2019. (pdf 616 KB)
Objavljeno 12.03.2019. i primjenjuje se od 01.04.2019.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača - 27.12.2018. (pdf 616 KB)
Objavljeno 27.12.2018. i primjenjuje se od 01.01.2019.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 27.12.2018. (pdf 521 KB)
Objavljeno 27.12.2018. i primjenjuje se od 01.01.2019.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača - 13.11.2018. (pdf 616 KB)
Objavljeno 13.11.2018. i primjenjuje se od 01.12.2018.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 12.03.2019. (pdf 490 KB)
Objavljeno 12.03.2019., primjena od 01.04.2019. godine
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 29.01.2019. (pdf 490 KB)
Objavljeno 29.01.2019., primjena od 01.02.2019. godine - tarifni stavak 5.5.2., odnosno primjena od 15.02.2019. godine
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 13.11.2018. (pdf 497 KB)
Objavljeno 13.11.2018., a primjenjuje se od 01.12.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 01.10.2018. (pdf 492 KB)
Objavljeno 01.10.2018., a primjenjuje se od 19.10.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 14.08.2018. (pdf 488 KB)
Objavljeno 14.08.2018., a primjenjuje se od 01.09.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2018. (pdf 488 KB)
Objavljeno 26.06.2018., a primjenjuje se od 01.07.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 30.01.2018. (pdf 1.64 MB)
Objavljeno 30.01.2018., a primjenjuje se od 15.02.2018
Korisničke upute za internet bankarstvo - potrošači (pdf 852 KB) Korisničke upute za Mobilni token (pdf 1.00 MB) Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za potrošače v1_00 (pdf 245 KB Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v6.00 (pdf 247 KB)
Primjenjuju se od 04.10.2018. godine.
Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji v4.00 (pdf 274 KB) Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke v3.00 (pdf 247 KB)

Arhiva dokumenti građani 2017. godina

Informativni obrasci za usluge

Informacije o načinu podnošenja prigovora (pdf 133 KB) Informativni obrazac za fiksno dopušteno prekoračenju po tekućem računu građana (pdf 334 KB) Informativni obrazac za varijabilno dopušteno prekoračenju po tekućem računu građana (pdf 241 KB) Informativni obrazac za maestro card debitnu karticu (pdf 242 KB) Informativni obrazac za depozite (pdf 294 KB) Informativni obrazac za uslugu dobrovoljnog mirovinskog fonda - Croatia osiguranje (pdf 180KB) Informativni obrazac za uslugu životnog i neživotnog osiguranja (pdf 299KB) Informativni obrazac za uslugu dopunskog zdravstvenog osiguranja (pdf 332KB) Informativni obrazac za uslugu internet bankarstva (pdf 350KB) Informativni obrazac za brzi gotovinski kredit Slatinske banke (pdf 306KB) Informativni obrazac za dugoročni nenamjenski kredit uz zalog (pdf 315KB) Informativni obrazac za gotovinski kredit Slatinske banke (pdf 323KB) Informativni obrazac za stambeni kredit Slatinske banke (pdf 316KB) Informativni obrazac za kredite prema kreditnim linijama Slatinske banke (pdf 246KB) Informativni obrazac za uslugu mastercard standard revolving kreditne kartice (pdf 293KB) Informativni obrazac za ugovor o lombardnom kreditu na osnovu zaloga financijskih instrumenata koji se nalaze
na skrbničkom računu kod Slatinske banke (pdf 270KB)
Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu (pdf 268KB) Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu – revolving (pdf 269KB) Informativni obrazac za uslugu Mb plus plaćanje na rate i podizanje gotovine uz otplatu na rate po Mbcard
Maestro kartici (pdf 326KB)
Informativni obrazac za uslugu mobilnog bankarstva (pdf 340KB) Informativni obrazac za uslugu police osiguranja kredita (CPI) (pdf 367KB) Informativni obrazac za sms uslugu (pdf 326KB) Informativni obrazac za uslugu trajnog naloga (pdf 236KB) Informativni obrazac za tekući račun građana (pdf 351KB) Informativni obrazac o usluzi platnog prometa za građane u Slatinskoj banci (pdf 373KB) Informacija za potrošače vezano za uslugu prebacivanja računa za plaćanje (pdf 247KB) Informativni obrazac za žiro račun građana (pdf 337KB)

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.