Dokumenti građani
Datum promjene: 31.07.2017.
Informativni predložak za deponente (pdf 132 KB)
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 26.06.2017 (pdf 689 KB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 28.02.2017 (pdf 1.04 MB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15..03.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 27.12.2016 (pdf 1.24 MB)
Objavljeno 27.12.2016, a primjenjuje se od 01.01.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 26.09.2016 (pdf 298 KB)
Objavljeno 26.09.2016, a primjenjuje se od 10.10.2016.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 08.08.2016 (pdf 298 KB)
Objavljeno 08.08.2016, a primjenjuje se od 23.08.2016.
Opći uvjeti promjene kamatnih stopa Slatinske banke d.d. u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim
osobama – potrošačima (pdf 164 KB)
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 26.06.2017. (pdf 2.08 MB)
Objavljeno 26.06.2017. i primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 28.02.2017. (pdf 2.14 MB)
Objavljeno 28.02.2017. i primjenjuje se od 15.03.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 30.01.2017. (pdf 1.43 MB)
Objavljeno 30.01.2017. i primjenjuje se od 15.02.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 27.12.2016. (pdf 1.92 MB)
Objavljeno 27.12.2016. i primjenjuje se od 01.01.2017
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 26.09.2016. (pdf 487 KB)
Objavljeno 26.09.2016. i primjenjuje se od 10.10.2016.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 27.06.2016. (pdf 485 KB)
Objavljeno 27.06.2016. i primjenjuje se od 01.07.2016.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 24.07.2017. (pdf 1.17 MB)
Objavljeno 24.07.2017, a primjenjuje se od 14.08.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2017 - v2. (pdf 1.36 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2017. (pdf 1.25 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 15.05.2017. (pdf 1.43 MB)
Objavljeno 15.05.2017, a primjenjuje se od 20.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 28.02.2017. (pdf 1.80 MB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15.03.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 27.12.2016. (pdf 2.16 MB)
Objavljeno 27.12.2016, a primjenjuje se od 01.01.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.09.2016. (pdf 350 KB)
Objavljeno 26.09.2016, a primjenjuje se od 10.10.2016.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 27.06.2016. (pdf 350 KB)
Objavljeno 27.06.2016, a primjenjuje se od 01.07.2016.
Korisničke upute za internet bankarstvo FO (pdf 852 KB) Korisničke upute za Mobilni token (pdf 1.00 MB) Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za fizičke osobe v3.00 (pdf 194 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 03.07.2015. godine, a primjenjuju se od 14.09.2015. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za fizičke osobe v4.00 (pdf 201 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 01.09.2015. godine, a primjenjuju se od 02.11.2015. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za fizičke osobe v5.00(pdf 200 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 21.02.2017. godine, a primjenjuju se od 24.04.2017. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za fizičke osobe v 1.00 (pdf 112 KB) Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za fizičke osobe v2.00 (pdf 190 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 21.02.2017. godine, a primjenjuju se od 24.04.2017. godine
Opći uvjeti za korištenja SMS usluge (pdf 70 KB) Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima fizičkih osoba v 8.00 (pdf 297 KB)
Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za potrošače v1_00 (pdf 245 KB Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD/MAESTRO kartice Slatinske banke za građane pdf (108 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 26.08.2015. godine, a primjenjuju se od 10.09.2015. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MASTERCARD STANDARD revolving kreditne kartice pdf (173 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 26.08.2015. godine, a primjenjuju se od 10.09.2015. godine.
Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v5.00 (pdf 232 KB)
Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji v3.00 (pdf 271 KB) Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke v2.00 (pdf 231 KB)

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.