Informativni dokument o naknadama (FID)
Datum promjene: 31.10.2018.

Od 01.11.2018. godine, Banka prije ugovaranja pojedine usluge vezane uz račun za plaćanje, potrošaču uručuje Informativni dokument o naknadama (FID) i Pojmovnik.

Informativni dokument o naknadama (FID) i Pojmovnik Slatinske Banke d.d. nalazi se na sljedećoj poveznici:
https://www.slatinska-banka.hr/inf_dok_nak.php

Informativni dokument o naknadama (FID), dokument je koji sadrži informacije o naknadama za 13 najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje koje su definirane od strane Hrvatske Narodne Banke kroz Odluku o najreprezentativnijim uslugama povezanim uz račun za plaćanje. Najreprezentativnije naknade su one usluge koje potrošač najčešće koristi i koje potrošača izlažu najvećem ukupnom ili pojedinačnom trošku.

Radi se o 13 najreprezentativnijih usluga:

Pojmovnik obuhvaća nazive i definicije najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje.