Suradnja HAMAG-BICRO i Slatinske banke
Datum promjene: 09.09.2016.

Logo

Logo

 

HAMAG-BICRO u suradnji sa Slatinskom bankom omogućiti će poduzetnicima kredite i po 0% kamate

Uprava Slatinske banke d.d. sudjelovala  je 09. rujna 2016. godine na konferenciji za medije prilikom predstavljanja zajedničke suradnje sa HAMAG-BICRO, putem Sporazuma o financiranju za izdavanje pojedinačnih jamstava financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina.

HAMAG-BICRO će kroz četiri nova financijska  proizvoda („Pojedinačna jamstva“, „Ograničena portfeljna jamstva“ „Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) malim i srednjim poduzetnicima osigurati gotovo 1,2 milijarde kuna. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Slatinska banka d.d. Slatina male i srednje poduzetnike i obrtnike smatra vrlo važnim poslovnim subjektima na području svog djelovanja. Na ovaj se način želi omogućiti održavanje likvidnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj obrtništva i poduzetništva na širem području našeg djelovanja putem poslovne mreže Banke, sve u cilju podupiranja budućeg rasta i razvoja, a time i boljeg standarda građana.

Na konferenciji za medije predstavljen je Program ESIF pojedinačna jamstava koji ima cilj potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: – povećanje broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte; – veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja; – smanjenje kamatne stope, prvenstveno kroz umanjenje premije za rizik; – smanjenje traženih instrumenata osiguranja (kolaterala); – porast zapošljavanja; – povećanje iznosa privatnih ulaganja.

Kako do kredita od 0 % kamate uz HAMAG-BICRO jamstvo?

Izračun subvencije ovisi o umanjenju redovne kamatne stope od strane financijske institucije koja izdaje kreditni plasman, izraženo u postotnim poenima. Utvrđeno umanjenje od strane financijske institucije množi se faktorom uvećanja od strane HAMAG-BICRO-a, a koji u ovom programu iznosi 3. Subvencija kamatne stope iz ESIF-a može se dobiti isključivo za kredite s minimalnim rokom dospijeća od 5 godina. Subvencija kamatne stope osigurava se do polovice iznosa ukupne kamate za poduzetnika utvrđene u otplatnom planu.

Primjer:
Pretpostavimo kako kamatna stopa koju banka nudi poduzetniku za određeni kreditni plasman bez jamstva HAMAG-BICRO-a iznosi 4%. Banka će se obvezati, sukladno Sporazumu s HAMAG-BICRO-m, za 80% jamstva umanjiti kamatnu stopu za klijenta za 100 baznih poena odnosno kamata bi u tom slučaju iznosila 3%. Ukoliko klijent ulaže u djelatnost za koju je predviđena subvencija kamatne stope od strane HAMAG-BICRO-a, može ostvariti dodatno umanjenje koje bi u ovom slučaju iznosilo 300 baznih poena (100 * 3). U navedenom slučaju klijent će plaćati 0% kamate u razdoblju dok HAMAG-BICRO ne isplati polovicu ukupno kumulirane kamate u otplatnom planu.